Élőépítészet

folytatni a Teremtést - Magyar élő építészet a 20 éves Kós Károly Egyesülés kiállítása az Iparművészeti Múzeumban

Vajdácska - Római katolikus templom

Tervező: Erhardt Gábor

A település fő utcáján álló kis templom egy kápolnává átalakított egykori vályogfalú parasztház helyén áll. Az alaprajzi elrendezés szándékosan tükrözi a volt kápolnáét, oldaltornácával, a tornácból ellopott sekrestyével. A tornácról nyílik a bejárat, a főhajó nagy ajtaja csak jelesebb alkalmakkor van nyitva. Így a kicsi templomtér zártabb, nyugalmasabb.
Az alaprajz főbb elemei; a tengelyesség, a félköríves szentélyzáródás, a tornácos, oldalhajós bejárat a helyiek által elvárt és általam is követendőnek ítélt hagyománytiszteletről árulkodik. Anyaghasználatában azonban inkább a kortárs templomépítészetre kíván reflektálni az épület, mégha a belső tér levakolása ezt némiképp gyengítette is.

Tervezés éve: 2002-2004
Átadás éve: 2007

Megbízó: Sárospataki Római Katolikus Plébánia
Tervező: Erhardt Gábor (ARCUS Komplex Építésziroda Kft.)
Kivitelező: Multi-szol Bt. Mányok