Élőépítészet

folytatni a Teremtést - Magyar élő építészet a 20 éves Kós Károly Egyesülés kiállítása az Iparművészeti Múzeumban

Aszód - Katolikus hitéleti központ

Tervező: Jánosi János

?A hely szelleme?

Erre a kifejezésre ma sokan hivatkoznak elvont gondolataik és gyakran az élettől idegen formaviláguk magyarázatára. Számomra ez a kifejezés sokkal konkrétabban, de egyben sokkal tágabban is értelmezendő. A konkrét ember, közösség természete, története és az általa létrehozott épített örökség ugyan úgy beletartozik, mint a természet és táj üzenete. De a tájban is ugyan úgy fontos az ember és az élet, mert természet és ember kapcsolatából jön létre a táj.
Ha lehet különbséget tenni, akkor ennél a munkánál ez fokozatosan így volt.

Környezet:
Pici, a barokkhoz képest puritán műemlék templom, a tágabb környezet a valahai szebb éveket megélt, aszódi, kisvárosi utca (régi parókia, takarékbank épülete, zártsorú, századfordulós épületek) a 70-es, 80-as évek belerondításaival. A templom melletti régi parókia nem megmenthető épület helye, a templommal közös kert.

Beépítés:
A bevezető sorokból is adódóan az utca folytatását követő, zártsorú beépítés, nagy kapubehajtóval, ?L? alakú, hagyományos beépítés, mely az íves tornácával és kerek udvarával a templommal kommunikál, mint egy rá szerveződik.

Épület:
Az épületet formavilágát nem a hagyományok ideológikusan értelmező átírásával, hanem konkrét formavilágával figyelembevevő folytonossággal képzeltük. Ahogy egy gyermekből felnőtt lesz és öregember és ez nem direkt vágással történik, hanem harmonikusan, egymásra épülő átmenettel. Így illeszkedik az épület a múltba és finom átmenettel idézni a kort amelyben született. Mindezt úgy, hogy az mindenki számára egyértelműen mai legyen. De azzal az egészséges bizonytalansággal is , hogy a kortalanság illúzióját fenntartsa bennünk és ahogy a régi jó épületeket, úgy talán ezt se kelljen 30-40 év múlva szégyellnie a közösségnek, amely építette azt.

Mindennek megfelelően, a hagyományos, zártsorú utca, századfordulós épületeinek konkrét osztásvilágát (lábazat, ablak, osztópárkány, eresz alatti díszítés) figyelembe véve alakítottuk ki az épületet úgy, hogy a régi épületnek megfelelő vakolatosztásokat és keretezéseket fából csináltuk meg, a tetőtér beépítéssel pedig a templom főbejárata feletti motívumát idéztük. A belső udvar szintén a történeti világot idézi (?L? alakú beépítés, fatornácos folyosó), de az íves megformálás a mai világba helyezi azt úgy, hogy egyben a közösség érzését is erősíti a kerek udvarral, mely érzésnek az irányultsága egyértelműen a templom szellemisége fele nyitott.

Funkció:
A fentebb vázolt szellemiség természetesen csak szinkronban működik a funkcióval, ha attól eltér nem ér semmit. A megadott és kívánt program az egyház és egyháztanács részéről teljesen bele illet a hagyományokba. Az utca fronton helyezkedik el az új parókia rész, egy káplán szoba, az iroda és az ügyfélforgalmat kiszolgáló vizesblokk. Az utcára is kinyúló másik szárnyrészben helyezkedik el egy karitatív iroda és raktár, egy aula (mely ruhatár, teakonyha és feljárat is egyben a tetőtérbe) és a gyülekezetei terem, melynél kifejezett igény volt a szakralitás (pl. keresztelők megtartása) is. Ez a rész közvetlenül kapcsolódik a kerengők mintájára kialakított udvarrészhez, hogy jó időben a létszámnak megfelelően bővíthető legyen a tér. A két szárny között helyezkedik el a kapuátjáró, ahonnan minden közösségi rész megközelíthető. (a parókiának nyugalmas, önálló bejárata is van az utca és templom kert felöl.) A tetőtérben egy hitoktatói család részére van lakás, egy egyháztanácsi külön terem és galéria a nagyterem befogadásának bővítésére. A vizes blokkokat úgy alakítottuk ki az emeleten, hogy ifjúsági programok esetén a hálózsákos alvás (galéria, esetleg különterem) esetén a zuhanyozási lehetőség biztosított legyen. A terepviszonyoknak megfelelően az épület hátsó részén, a pinceszinten alakítottunk ki 2 autónak garázst, raktárakat és a közösségi helyiségek kazánházát. Remélhetőleg az íves udvar és kert is szerves részévé válik az épületnek.

Megvalósulás:
Az építkezés menete úgy gondolom méltó volt a fentebb vázolt történelmi hagyományhoz, mindenki becsülettel és LELKESEN végezte munkáját. Az egészséges viták épp úgy jellemezték a kivitelezést, mint az odaadó, tervre figyelő és azt tovább gondoló hozzáállás is. Senki nem a problémákat kereste, hanem a megoldásra törekedett, köszönet ezért mindenkinek.

Az épülethez méltó ünnepélyes átadás és felszentelés sem maradt el, a váci megyés Püspök Úr és népes papi serege szentelte fel az épületet, mely ünnepségből a helyi közösség aktív részvétele sem hiányzott.

Megbízó:
Római Katolikus Egyházközösség, Aszód
Bonyolító és Felelős műszaki vezető:
Tolmácsi Miklós, Aszód
Építész tervező:
Jánosi János, Kvadrum Építész Kft.
Építész munkatárs:
Szegedi Antal, Vándorépítész Kft.
Statika:
Donáczi Péter, Pond Kft.
Gépészet:
Dobai István
Elektromos tervek:
Kovács Zsuzsanna
Kivitelező:
ÉPKOMPLEX Kft., Gödöllő