Élőépítészet

folytatni a Teremtést - Magyar élő építészet a 20 éves Kós Károly Egyesülés kiállítása az Iparművészeti Múzeumban

Neszmély - Hilltop Borhotel és Étterem

Tervező: Kovács Gábor

Hilltop Neszmély Borhotel és Étte-rem
(egykori borászati üzemi épület átépí-tése és bővítése)
Neszmély, Meleges-hegy

A ház improvizatív és additív módszer-rel épült, tervezése építés közben is zajlott. A tervező ezt az alábbiak sze-rint foglalta össze tömören:
?az eredményt több tényező is jótékonyan befolyásolta: az egykori borászati üzemi épületben rejlő alap-képlet; a hely szelleme, ami a meste-rem, Ekler Dezső tervei szerint felépült borászat által született újjá; a megbí-zónk jó értelemben vett makacssága és végül a romlatlan kárpátaljai embe-rekből álló kivitelező csapat. Nekem már csak össze kellett rendezgetni az egészet.?
Néhány mondattal bővebben ki-fejtve: A Borhotel és Étterem egy épü-letegyüttes részét képezi. 1994-től kezdődően épültek a Hilltop Neszmély Rt. borászatának épületei Ekler Dezső építész tervei szerint, a tervezésben társa Kovács Gábor volt. Pár év alatt tíz épület készült el, részint teljesen újak, részint az egykori állami gazda-ság lerobbant épületeinek felújításai, átalakításai.
A dombtetőn, szőlők között álló épületet Kovács Gábor tervezte. Meg-jelenésében, anyaghasználatával a borászat többi épületéhez igazodik. Akárcsak azoknál, ennél is a helyi illet-ve természetes építőanyagok domi-nálnak: süttői mészkő, a tatai és neszmélyi téglagyárak épületeinek bontásából származó öreg tégla, illet-ve fa. A fogyasztó terek a Duna völ-gyére nyíló páratlan panorámára szer-vezettek, az épülethez különböző olda-lakon csatlakozó teraszokról csaknem 360 fokos panoráma élvezhető.
Az építkezés során a házat a megbízó igényeinek folyamatos válto-zása miatt újból és újból át kellett ter-vezni, ezért igazi építészeti tervek szinte nem is készültek, henem igen intenzív tervezői művezetés valamint telefaxon elküldött vázlatok segítségé-vel született meg az épület. Egy ba-kancsos turistaház és büfé tervezésé-vel kezdődött a tervezési feladat és a végére egy előkelő borhotel és étterem született, mely ételspecialitásaival és finom boraival a gasztronómiai cse-megék iránt érdeklődők körében is hamar ismertté vált.
Az épületnek a jelenlegi feltehe-tőleg még mindig nem a végleges ál-lapota, a tervező mostanság is egy újabb bővítés tervein dolgozik.