Élőépítészet

folytatni a Teremtést - Magyar élő építészet a 20 éves Kós Károly Egyesülés kiállítása az Iparművészeti Múzeumban

Budapest-Óbuda - Waldorf iskola

?A városból kivezető Bécsi úton működő Waldorf iskola az átalakulás időszakát éli. A régi iskolaépület 1934-ben épült a közeli téglagyári dolgozók gyerekei számára, ez fogadta be 1992-ben az Óbudai Waldorf Iskolát. A Waldorf pedagógia nagy hangsúlyt fektet a gyermekek fejlődését segítő, belső elevenségüket melegen tartó környezet kialakítására. A diákok ehhez tevékenyen hozzájárulnak, közösen, maguknak alakítva ki saját környezetüket. Az épület ? nem, mint falak együttese, hanem mint az iskola otthona ? folytonos alakulásban van, ahogyan a benne élő gyerekek is alakulnak, növekednek.?
A fenti idézet Kontra Ágnestől az iskola művészeti tanárától való. Teljesen egyetértek vele. Az épületek lakóik nélkül, az iskolák gyerekek nélkül semmit sem érnek. A tervezés során hasonló értékeket követtem, mint a megrendelő közösség. Mivel magam is ?Waldorf-szülő? vagyok, ezért éveken át figyelhettem ennek az oktatási rendszernek a működését mielőtt a munkával megbíztak és elkezdtem a tervezést. A 2001-2003 során kivitelezett 1200 m2 területű új épületszárny két folyosón, két szinten kapcsolódik a régi épületrészhez. A majdnem kör alakú háromszintes oktatási szárny szilárdan áll a földön. A stabil hatást erősíti a lábazat fagyálló mészkő borítása. Az alapból való növekedés organikus élményét a lábazatból kiemelkedő, támpillérekre emlékeztető, ritmusosan finomodó formák adják. Egyben ezek osztják meg a fal ívét. Felfelé haladva mint fatörzsből kinyúló ágak sugároznak szét a tetőszerkezetet alátámasztó íves ragasztott tartók.
A belső terek felosztása a kör alaprajzot követi, azt szeletekre bontja. A körív leglátványosabban a földszinti étkezőben és a legfelső ? euritmia teremnek használt ? nagyobb térben mutatkozik meg.
A 2003-as tanévben vették birtokukba a tanárok és diákok az új épületrészt. A birtokba vétel lassan történik, fokozatosan szoknak össze, ismerik ki egymást, ember és környezete. Hogy minden megtalálja a megfelelő helyét és használatát, ahhoz idő és ? most már a diákok részéről ? sok munka és ötlet szükséges.
A jövőben felépülő épületrészekkel együtt, az intézmény teljes területe tekintélyes (4500 m2) méretet ölthet. Az új tornaterem, az aula és az újabb épületszárny még csak terven létezik. Az utóbbihoz az átjáró már megépült??..